Η εταιρεία Kamper δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών από το έτος 2006, με δυναμικούς συνεργάτες που τους διακρίνει το πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνίας, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Η διαρκής ενημέρωση επί των εξελίξεων της παγκόσμιας αγοράς μας καθιστούν ικανούς να δώσουμε γρήγορη και αποτελεσματική λύση στις υπηρεσίες που μας ανατίθενται. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη που προσφέρουμε σε όλες τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούμαστε, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εταιρεία μας και στους πελάτες της.

Οι λέξεις που μας αντιπροσωπεύουν είναι εχεμύθεια, εμπιστοσύνη και αποτελεσματικότητα. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση και διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Οι βασικοί τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία Kamper είναι οι εξής:

Real Estate: Με συνεχή παρουσία στην αγορά real estate, η εταιρεία μας προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών στους πελάτες της. Η επιλογή της Kamper για την διείσδυση στον χώρο του real estate εξασφαλίζει την άμεση και αποδοτικότατη προάσπιση των συμφερόντων του εκάστοτε πελάτη.

Κατασκευαστικός κλάδος: Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας καθώς και την σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

Διεκπεραίωση υποθέσεων με το Ελληνικό Δημόσιο: 

  • Σύνταξη και κατάθεση φακέλων σε διαγωνισμούς μισθώσεων και πωλήσεων του δημοσίου
  • Έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών και εγγράφων από το Ελληνικό δημόσιο
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων
  • Σύνταξη και κατάθεση κτηματολογικών εγγράφων
  • Νομική υποστήριξη σε πάση φύσεως υπόθεσης με το Ελληνικό δημόσιο