Η εταιρεία Kamper μέσα από την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών που την απαρτίζουν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων με τις Ελληνικές Δημόσιες υπηρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι επαναλαμβανόμενες επιτυχημένες παρεμβάσεις στο Ελληνικό Δημόσιο μας έχουν αναδείξει ως την πλέον αξιόπιστη εταιρεία, προσφέροντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον εκάστοτε πελάτη.

Οι διεκπεραιώσεις περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη και κατάθεση φακέλων σε διαγωνισμούς μισθώσεων και πωλήσεων του Ελληνικού δημοσίου
  • Έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών και εγγράφων από το Ελληνικό δημόσιο
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων
  • Σύνταξη και κατάθεση κτηματολογικών εγγράφων
  • Νομική υποστήριξη σε πάση φύσεως υπόθεσης με το Ελληνικό δημόσιο