Η εταιρεία Kamper διαθέτει έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη του ακινήτου σας.  Οι κύριοι τομείς μηχανολογικής κάλυψης αφορούν:

  • Την διενέργεια μελετών θέρμανσης
  • Την διενέργεια μελετών ψύξης
  • Την διενέργεια μελετών θερμομόνωσης
  • Την διενέργεια μελετών ύδρευσης
  • Την μελέτη και εποπτεία ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
  • Την ένταξη πελατών μας σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
  • Την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης